Zostań wyselekcjonowany

CHARYTATYWNY TRENING OTWARTY

Weź udział w SELEKCJI, poczuj się jak jeden z Rekrutów i zrób przy tym coś dobrego dla innych!

W tym roku pomagamy potrzebującej, 5- osobowej rodzinie  z Poznania, której członkowie zmagają się z wieloma przeciwnościami losu każdego dnia.  Wierzymy, że dzięki Wam uda nam się spełnić jej potrzeby i sprawić, by nadchodzące Boże Narodzenie i dla niej było pięknym i wyjątkowym czasem. 

Po treningu zbierzemy do puszki pieniądze, za które zakupione zostaną:  chemia gospodarcza, żywność, środki pielęgnacyjne i EKO- GROSZEK. Wspólnie możemy osiągnąć bardzo wiele. 

Wstań o 5:00 rano, staw się o 6:00 na białej linii, przez godzinę walczyć ze swoimi słabościami i o 7:00 bądź zwycięzcą po treningu! Nie szukaj wymówek. Nie podziwiaj trenujących z nami znajomych. Zaufaj nam tylko jeden raz i SPRAWDŹ SIĘ!

Czekamy 11. grudnia o 6:00 w klubie CITYZEN_, ul. Droga Dębińska 10c, Poznań!

Poczuj smak satysfakcji i ducha Świąt razem z nami!

 

Administratorem Państwa danych osobowych zebranych w trakcie korespondencji z wykorzystaniem formularza kontaktowego jest HSL NATALIA RYBARCZYK z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Droga Dębińska 10c, 61-555, e-mail: kontakt@nataliarybarczyk.pl, nr tel. 600-626-185. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celach: realizacji czynności przed zawarciem umowy lub realizacji umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na Państwa pytania – w zależności od treści Państwa wiadomości. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest artykuł 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), tj. realizacja umowy lub podjęcie czynności przed zawarciem umowy, artykuł 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Państwa zgoda, artykuł 6 ust. 1 lit. f, tj. prawnie uzasadniony interes administratora – chęć odpowiedzi na Państwa pytania i wątpliwości. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania określonego w ust. 3 powyżej, tj. do zawarcia umowy, przedstawienia oferty handlowej, udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości i mogą być przechowywane do upływu okresu realizacji umowy i przedawnienia roszczeń z umowy. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych w sposób wyłącznie zautomatyzowany. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, ma prawo do jej odwołania w każdym czasie, bez uszczerbku dla przetwarzania danych osobowych przed odwołaniem zgody. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania spowoduje niemożność realizacji umowy, podjęcia czynności przed zawarciem umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na pytania lub wątpliwości.