CZYM JEST
SELEKCJA NR?

SELEKCJA NR to 8 tygodniowy zmilitaryzowany cykl treningowy majacy za zadanie nie tylko wyszczuplic, ujedrnic ale tez wzmocnic cialo i podniesc ogolną sprawnosc uczestnikow oraz rozwinac ich kondycję. Cała metamorfoza i postępy uczestników monitorowane są przez zespół wykwalifikowanych trenerów i specjalistów.

DLA KOGO ?

Program dedykowany jest zarówno do kobiet jaki  i mężczyzn w różnym wieku. Na kazdym treningu kazdy z uczestnikow daje z siebie 110% - dla kazdego ta granica jest inna. Ćwiczenia wykonywane są na czas a nie na ilość powtórzeń a więc kazdy z adeptów walczy tylko i wyłącznie ze swoimi slabosciami.

#ZOSTAŃWYSELEKCJONOWANY

DLACZEGO
8 TYGODNI?

8 tygodni to mezocykl treningowy podobny do tego, którym trenują wyczynowi sportowcy: jest miejsce na kształtowanie siły, sprawności, wytrzymałości siłowej i szybkościowej a także kondycji. Poszczególne tygodnie tworzą mikrocykle.

Program dzielimy na dwa miesieczne etapy: Pierwszy miesiac to treningi z obciazeniem wlasnego ciala, w drugim dodawane są obciążenia zewnętrzne tj. sztangi, hantle, piłki, stepy etc. 

JAK
WYGLĄDAJĄ TRENINGI?

Treningi odnywaja sie 5 razy w tygodniu (od poniedziałku do piątku) w godzinach 6:00-7:00 rano i przypominają zbiórki żołnierskie i zaprawy wojskowe. Każdy z nich trwa maksymalnie  60 min. Zajęciad są zróżnicowane pod względem obciążeń a także ich typów. Spośród treningów selekcyjnych wyróżniamy:
ZAPRAWA PORANNA - trening wytrzymałości tlenowej
UNITARKA - trening interwałowy
CAPSTRZYK - trening regenerujący
PLUTON EGZEKUCYJNY - trening wytrzymałości siłowej
FALA - trening obwodowy 

JAK MONITOROWANE
SĄ POSTĘPY?

W ramach programu przeprowadza się badania skladu ciała  na specjalistycznym sprzęcie, aby zbadać masę ciała, procentową zawartość tłuszczu, mięśni oraz wody w organizmie każdego z uczestników. Ustalany jest wiek metaboliczny oraz poziom tkanki tłuszczowej wiscelarnej. Badania powtarzanę są  3 razy w całym cyklu treningowym. Dodatkowo na poczatku, w srodku i na koncu programu przeprowadza się testy sprawnościowe. Jest to 8 ćwiczeń wykonywanych jak najszybciej w określonym czasie. Testy mają za zadanie określić poziom wytrenowania adepta.  Każdy z uczestników logując się do swojego e-panelu klienta  może na bieżąco śledzić swoje postepy w osiągach, które przedstawiane są   wykresami.

#ZOSTAŃWYSELEKCJONOWANY

OPIEKA
TRENERSKA

Każdy z uczestników zostaje przydzielony do jednego  trenera-opiekuna, który przeprowadza konsultacje trenerskie, omawia badania składu ciała, nakreśla cel swojemu podopiecznemu oraz udziela mu wszelkich informacji dotyczących treningów, żywienia, regeneracji, odnowy biologicznej. Trener-opiekun odpowiedzialny jest również za motywację swoich podopiecznych, tak aby każdy z nich ukończył cały 8-tyg cykl treningowy. Trener-opiekun jest do dyspozycji podopiecznych 24h/7.

KONIEC
PROGRAMU

Po ukończeniu programu, podczas Apelu Nagrodowego każdy uczestnik otrzymuje swój  nieśmiertelnik na którym opórcz imienia i nazwiska widnieje informacja w którym naborze wziął udział. Wyłoniony zostaje również lider naboru (osoba, która osiągnęła największe postępy w badaniach składu ciała) oraz lider sprawności (osoba, która osiągnęła największe postępy w testach sprawnościowych). Apel Nagrodowy kończy się uroczystym śniadaniem.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH Administratorem Państwa danych osobowych jest 1. HSL Natalia Rybarczyk z siedzibą w Poznaniu przy ul. Czechosłowackiej 32/9, 61-461 Poznań o numerze NIP: 923-16-41-465, REGON: 361360687. DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA Możecie Państwo skontaktować się z nami : 1) listownie pod adresem korespondencyjnym: 1. HSL Natalia Rybarczyk Ul. Czechosłowacka 32/9 61-461 Poznań 2) za pośrednictwem formularzu kontaktowego znajdującego się na stronie: www.nataliarybarczyk.pl CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Państwa dane są przetwarzane w celu: 1) organizowania/przeprowadzenia przez administratora programu treningowego Selekcja NR; 2) uczestnictwa w programie treningowym Selekcja NR i przeprowadzenia programu treningowego zgodnie z jej regulaminem i założeniami; 3) informowania uczestników o innych wydarzeniach; 4) kontaktowania się z uczestnikiem w związku z organizowanymi imprezami sportowymi. 5) kontaktowania się z uczestnikami w związku z programem Selekcja NR PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Państwa dane przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Państwa dane przetwarzane są na podstawie wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH Odbiorcą Państwa danych osobowych jest HSL Natalia Rybarczyk jako administrator, upoważnieni pracownicy, podmioty, z którymi została zawarta umowa o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH Czas przechowywania Państwa danych jest ograniczony do okresu ich przydatności do celów, do których zostały zebrane. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE SĄ PRZETWARZANE Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania jak również prawo do przenoszenia swoich danych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, jak również cofnięcia zgody na takie przetwarzanie. Przysługuje Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. W oparciu o przedstawione dane osobowe osób, Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Niniejszym oświadczam, iż zapoznałem/łam się z regulaminem programu Selekcja NR oraz Polityką Prywatności i w pełni je akceptuję. Oświadczam, że biorę udział w zajęciach sportowych programu Selekcja NR na własną odpowiedzialność i przyjmując do wiadomości Regulamin Programu. Jestem świadomy/a uczestnictwa w niej i startuję wyłącznie na własne ryzyko. Nie mam żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w tego typu zajęciach sportowych. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku dla potrzeb promocji zawodów. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych dla potrzeb organizacji zawodów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym przez HSL Natalia Rybarczyk, z siedzibą przy ul. Czechosłowackiej 32/9, 61-461 Poznań (NIP 923 16 41 465) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) : - w celach marketingowych. Jednocześnie oświadczam, iż zostałam/em poinformowana/y o prawie dostępu do powyższych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania jak również prawie do przenoszenia swoich danych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania oraz odwołania zgody w każdym czasie. Wiem, że podanie tych danych jest dobrowolne. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w karcie zgłoszeniowej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przez HSL Natalia Rybarczyk, z siedzibą przy ul. Czechosłowackiej 32/9, 61-461 Poznań w celach: 1) uczestnictwa w programie Selekcja NR; 2) przeprowadzenia programu Selekcja NR zgodnie z jej regulaminem i założeniami; 3) organizowania przez administratora imprez sportowych; 4) informowania uczestników o innych wydarzeniach; 5) kontaktowania się z uczestnikiem w związku z programem Selekcja NR 6) kontaktowania się z uczestnikiem w związku z organizowanymi imprezami sportowymi Jednocześnie oświadczam, iż zostałam/em poinformowana/y o prawie dostępu do powyższych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania jak również prawie do przenoszenia swoich danych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania oraz odwołania zgody w każdym czasie. Wiem, że podanie tych danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w imprezie. Niniejszym wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo w celu wykorzystania do promocji i organizacji imprezy, udostępniania sponsorom oraz partnerom imprezy w celu ich promocji w kontekście udziału w imprezie, zamieszczania i publikowania w wydawnictwach, na promocyjnych materiałach drukowanych, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych.