Zostań wyselekcjonowany

SELEKCJA NR WEEKEND

SELEKCJA CHALLENGE to 3-dniowy program stworzony przez byłego żołnierza i Mistrzynie Świata w TKD Olimpijskim Natalię Rybarczyk łączący w sobie trening fizyczny i mentalny.

KIEDY: 21-23 MAJA 2021 r

GDZIE: KOLESIN

 

To szczegółowy, rozpisany na poszczególne dni plan pokazujący, jak można zatrzymać się w codziennej gonitwie i wyjść poza strefę komfortu. Wyłamać się z rutyny, z systemu i sięgnąć po coś więcej. Program polega na znalezieniu nowej perspektywy (trening o 6;00 ma za zadanie wydłużyć dzień, rozpocząć go energetycznie i rozkręcić motywacje na cały dzień), ma porządkować życie, skupić się na celu, na nie marnowaniu czasu, na planowaniu dokładnie tego co chcemy osiągnąć, na zaplanowaniu każdego dnia: jest strefa na trening, na prace i na rodzinie, a także na „siebie”. każdy ma 24h – rzecz w tym jak go dobrze wykorzystać.

SELEKCJA WEEKEND to 3 dni w których złamiesz wszystkie swoje rytuały, wszystkie przyzwyczajenia i wyobrażenia, które do tej pory wyznaczało kierunek Twojemu działaniu. ludzie potrzebują odmiany, wyzwań, chwili trudu, po to aby zdać sobie sprawę z tego co w nich drzemie, aby narzucić sobie większe tempo niż zazwyczaj. Aby znaleźć swoja legendę i biec za marzeniami w jakimkolwiek wieku i miejscu w swoim życiu by nie byli. Bardzo dobrze będzie zrezygnować na chwile z codzienności po to, aby przeżyć coś, co zapamięta się do końca życia, coś co być może stanie się momentem zwrotnym, punktem odniesienia.

Natalia: NIE OBIECUJE ZE BĘDZIE ŁATWO, BĘDZIE NIEWYGODNIE, TRUDNO I CZASAMI STRASZNIE… ALE TYLKO WYCHODZĄC POZA STREFĘ SWOJEGO KOMFORTU JESTEŚ W STANIE OSIĄGNĄĆ SUKCES… NIE BOJ SIĘ ZMIAN, NIE BOJ SIĘ CIĘŻKIEJ PRACY….WEJDŹ NA SWÓJ MONT EVEREST! ODKRYJESZ ZE STAĆ CIĘ NA O WIELE WIĘCEJ NIŻ POCZĄTKOWO MYŚLAŁEŚ!!


Co otrzymasz:

– 5 treningów z Mistrzami
– 2 warsztaty motywacyjne
– pełne wyżywienie w oparciu o założenia DIETY SELEKCYJNEJ
– pakiet startowy z koszulką i gadżetami SELEKCJI
– możliwość skorzystania z sauny, kajaków, rowerów i innych dostępnych na miejscu form rekreacji
– zakwaterowanie w pokojach 2 osobowych w hotelu Dwór Kolesin
– nieśmiertelnik imienny !*

W PRZYPADKU OSÓB ZAPISANYCH PO 10 maja – PAKIET Z GIFTAMI ZOSTANIE IM WYSŁANY NA WSKAZANY ADRES PO WEEKENDZIE W KOLESINIE.

Chcesz zatrzymać się w codziennej gonitwie i wyjść ze strefy komfortu, chcesz zadziałać i sięgnąć po coś więcej? 

Potrzebujesz intensywnej motywacji, treningu, który da Ci siłę i zresetuje umysł, potrzebujesz narzędzi, aby stawić czoła codzienności i zawalczyć o lepszego siebie o swoje cele O SWOJE MISTRZOSTWO!

 

Zajmie się Tobą Mistrzowski skład m.in.:

NATALIA RYBARCZYK

Mistrzyni Świata w Taekwondo, Wicemistrzyni Świata Igrzysk Wojskowych oraz wielokrotna Mistrzyni Polski, Mówca Motywacyjny, Trener Mentalny

To jak namówiliśmy Cię?

 

Liczba miejsc jest ograniczona.

—===Możliwość rozłozenia na raty!===—

kontakt:  biuro@nataliarybarczyk.pl

Warunkiem odbycia się SELEKCJI NR weekend jest min liczba uczestników 12!

Liczba miejsc jest ograniczona.

Możliwość rozłożenia płatności na raty - napisz do nas na biuro@nataliarybarczyk.pl lub zadzwoń 605 789 986

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH Administratorem Państwa danych osobowych jest 1. HSL Natalia Rybarczyk z siedzibą w Poznaniu przy ul. Czechosłowackiej 32/9, 61-461 Poznań o numerze NIP: 923-16-41-465, REGON: 361360687. DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA Możecie Państwo skontaktować się z nami : 1) listownie pod adresem korespondencyjnym: 1. HSL Natalia Rybarczyk Ul. Czechosłowacka 32/9 61-461 Poznań 2) za pośrednictwem formularzu kontaktowego znajdującego się na stronie: www.nataliarybarczyk.pl CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Państwa dane są przetwarzane w celu: 1) organizowania/przeprowadzenia przez administratora programu treningowego Selekcja NR; 2) uczestnictwa w programie treningowym Selekcja NR i przeprowadzenia programu treningowego zgodnie z jej regulaminem i założeniami; 3) informowania uczestników o innych wydarzeniach; 4) kontaktowania się z uczestnikiem w związku z organizowanymi imprezami sportowymi. 5) kontaktowania się z uczestnikami w związku z programem Selekcja NR PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Państwa dane przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Państwa dane przetwarzane są na podstawie wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH Odbiorcą Państwa danych osobowych jest HSL Natalia Rybarczyk jako administrator, upoważnieni pracownicy, podmioty, z którymi została zawarta umowa o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH Czas przechowywania Państwa danych jest ograniczony do okresu ich przydatności do celów, do których zostały zebrane. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE SĄ PRZETWARZANE Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania jak również prawo do przenoszenia swoich danych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, jak również cofnięcia zgody na takie przetwarzanie. Przysługuje Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. W oparciu o przedstawione dane osobowe osób, Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Niniejszym oświadczam, iż zapoznałem/łam się z regulaminem programu Selekcja NR oraz Polityką Prywatności i w pełni je akceptuję. Oświadczam, że biorę udział w zajęciach sportowych programu Selekcja NR na własną odpowiedzialność i przyjmując do wiadomości Regulamin Programu. Jestem świadomy/a uczestnictwa w niej i startuję wyłącznie na własne ryzyko. Nie mam żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w tego typu zajęciach sportowych. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku dla potrzeb promocji zawodów. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych dla potrzeb organizacji zawodów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym przez HSL Natalia Rybarczyk, z siedzibą przy ul. Czechosłowackiej 32/9, 61-461 Poznań (NIP 923 16 41 465) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) : - w celach marketingowych. Jednocześnie oświadczam, iż zostałam/em poinformowana/y o prawie dostępu do powyższych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania jak również prawie do przenoszenia swoich danych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania oraz odwołania zgody w każdym czasie. Wiem, że podanie tych danych jest dobrowolne. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w karcie zgłoszeniowej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przez HSL Natalia Rybarczyk, z siedzibą przy ul. Czechosłowackiej 32/9, 61-461 Poznań w celach: 1) uczestnictwa w programie Selekcja NR; 2) przeprowadzenia programu Selekcja NR zgodnie z jej regulaminem i założeniami; 3) organizowania przez administratora imprez sportowych; 4) informowania uczestników o innych wydarzeniach; 5) kontaktowania się z uczestnikiem w związku z programem Selekcja NR 6) kontaktowania się z uczestnikiem w związku z organizowanymi imprezami sportowymi Jednocześnie oświadczam, iż zostałam/em poinformowana/y o prawie dostępu do powyższych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania jak również prawie do przenoszenia swoich danych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania oraz odwołania zgody w każdym czasie. Wiem, że podanie tych danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w imprezie. Niniejszym wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo w celu wykorzystania do promocji i organizacji imprezy, udostępniania sponsorom oraz partnerom imprezy w celu ich promocji w kontekście udziału w imprezie, zamieszczania i publikowania w wydawnictwach, na promocyjnych materiałach drukowanych, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych.